Kuryr-Najbert.cz - Kontakty
   
 

JEDNORÁZOVÁ OBJEDNÁVKA (nechci být registrován)

I. Odesílatel
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Email:
II. Příjemce
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Email:
III. Zásilka (přibližná specifikace)
v = cm
š = cm
h = cm
Hmotnost:
kg
Popis zásilky:
IV. Přeprava (typ)
Ponechávám na dopravci
Moto
Auto
Pickup
V. Časy přepravy - vyzvednutí zásilky u odesílatele kurýrem
hodina minuta den měsíc rok
doba požadovaného doručení
PRAHA
do 2 hodin (standard)
do 1 hodiny (expres)
ČESKÁ REPUBLIKA
do 24 hodin
do 18 hodin
nespěchám
doručit do vlastních rukou
ano
nemusí
VI. Platby
Odesílatelem faktura (převod)
Příjemcem faktura (hotovost)
VII. Call back - potvrzení o předání zásilky objednateli
okamžité potvrzení o tom, že zásilka byla předána adresátovi
ne          emailem          telefonem
VIII. Poznámka
Například - k době nebo předmětu přepravy, k fakturačním údajům atd..


Veškeré ceny uvedené na našich webových stránkách jsou bez DPH. DPH = 21%

Kurýrní Služba Najbert, Malešická 16 A, 130 00 Praha 3, tel: 284 860 382-3, Mobil: 725 800 401